Blog

Wyznaczenie granic działki

Czas czytania: ok. 7 minut

Wyznaczanie granic nieruchomości jest bardzo ważnym procesem, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy zamontować ogrodzenie. Wtedy potrzebna może być interwencja geodety. Wskaże on granice nieruchomości, dzięki czemu instalacja płotu będzie łatwiejsza. O tym, dlaczego wyznaczanie granic jest istotne oraz jak je przeprowadzić, a także, do czego może doprowadzić brak ich znajomości, dowiesz się z dalszej części tego artykułu!

Granice nieruchomości – cenna wiedza właściciela działki

Zanim staniemy się właścicielami działki, powinniśmy poznać jej granice. Muszą być one wskazane przez osoby, które nam sprzedają nieruchomość. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Informacje nam przekazane mogą okazać się błędne. Ponadto, w sytuacji, gdy dziedziczymy działkę, nie zawsze jest możliwe prawidłowe wskazanie nam jej granic. Wtedy konieczne jest ich poznanie w ramach działań prowadzonych przez geodetę.

Znajomość granic naszej nieruchomości jest niezwykle ważna. Może bowiem okazać się, że naszymi działaniami będziemy ją naruszać. Wtedy może dochodzić do sporów sąsiedzkich, których z reguły lepiej unikać. Takie problemy mogą pojawić się np. podczas montażu ogrodzenia nieruchomości. Jeśli zbudujemy płot na działce należącej do sąsiada, to będzie miał on podstawę do jego zniszczenia, a nawet dalszych kroków dotyczących naruszenia własności. Jako że lepiej zapobiegać niż leczyć, to warto, abyśmy poznali granice naszej nieruchomości, nim przejdziemy do jakichkolwiek działań związanych z montażem ogrodzenia.

Przeczytaj także: Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem – o czym należy pamiętać grodząc działkę

Jak sprawdzić granice nieruchomości?

Jeśli nasza nieruchomość nie jest ogrodzona, to na pierwszy rzut oka ciężko znaleźć jej granice. Niezbędne będzie dokładne obejrzenie działki. W kilku punktach mogą bowiem znajdować się znaki graniczne. Zazwyczaj są one betonowe, gdzie ich część jest wkopana w ziemię. Znakami mogą być również metalowe rurki, czy też pręty. Bardzo często możemy spotkać także słupki drewniane. Nie są one wysokie, dlatego geodeci nakładają na nie farbę, abyśmy mogli z daleka je dostrzec. Jeśli takich znaków nie znajdziemy na swojej nieruchomości, musimy przeprowadzić procedurę wyznaczania granic działki.

Wyznaczanie granic działki

Znaki geodezyjne na naszej nieruchomości mogą być zniszczone lub całkowicie wyeliminowane. Wtedy będziemy mieli problemy ze znalezieniem granic działki. Niezbędna będzie zatem pomoc geodety lub nawet wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Jak wysokie powinno być ogrodzenie?

Wznowienie znaków granicznych – wznowienie granic

Pierwszym działaniem geodety może być wznowienie granic naszej nieruchomości. Procedura polega na uzyskaniu dokumentacji ze Starostwa Powiatowego właściwego dla lokalizacji działki. Po analizie i stwierdzeniu, że granice są prawnie przyjęte, możliwe będzie ich wskazanie na gruncie. Jest to niezbędna procedura, jeśli na naszej nieruchomości znajdowały się znaki geodezyjne, ale uległy one zniszczeniu bądź zniknęły.

Zanim geodeta zjawi się na naszej działce, będzie nas musiał powiadomić o swoim przyjeździe. Powinien to zrobić najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Jeśli w tym dniu nie będziemy mogli uczestniczyć we wznowieniu granic, powinniśmy o tym uprzedzić geodetę. Nasza nieobecność nie wstrzymuje jego prac, chyba że powód będzie na tyle istotny, że termin zostanie przesunięty. Gdy jednak dojdzie do działań na gruncie, to geodeta w punktach narożnych działki lub w miejscach załamania umieści znaki, potwierdzające przebieg granicy.

Po zakończonych pracach geodeta sporządza protokół. Będą w nim zawarte informacje dotyczące daty oraz miejsca przeprowadzonych działań. Ponadto geodeta zamieści informacje, na czyje zlecenie działał oraz kto brał udział w wyznaczaniu granic działki. Czas trwania takiego procesu to ok. 1 – 8 tygodni – w zależności od stanu faktycznego oraz dokumentacji.

Przeczytaj również: Montaż ogrodzenia panelowego na nierównym terenie

Rozgraniczenie działek

Innym sposobem na wyznaczenie granic działki jest rozgraniczenie. To procedura znacznie bardziej skomplikowana niż wyżej omawiana. Przede wszystkim jest ona realizowana w sytuacjach, gdy któraś ze stron (np. my lub sąsiedzi) nie zgadza się z wyznaczonym przebiegiem granic. Odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego postępowania jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ administracyjny wyznacza geodetę, który zajmie się rozgraniczeniem działek.

Geodeta wyznacza termin oględzin nieruchomości. Informuje o nim nas oraz sąsiadów. Musi to zrobić najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Bazując na dokumentacji, oświadczeniach stron oraz wizycie na gruncie, geodeta wskazuje granice nieruchomości.

Uczestniczące w wizycie geodety strony mogą się zgodzić z wyznaczonymi granicami lub nie. Jeśli wszyscy zaakceptują ich przebieg, granice będą odzwierciedlone w dokumentach. Gdyby jednak wywiązał się spór między stronami, uniemożliwiający wyznaczenie granic działki, konieczne będzie dalsze postępowanie sądowe.

Sprawdź także: Jak odgrodzić się od sąsiada? Przepisy oraz sprawdzone sposoby na odgrodzenie

Granica działki a przebieg ogrodzenia

Wyznaczenie granic działki umożliwi nam podjęcie decyzji dotyczącej przebiegu ogrodzenia. Możemy wybrać wariant bezpieczny, czyli montaż płotu wewnątrz naszej nieruchomości. Wtedy nie będziemy narażeni na ewentualne spory sąsiedzkie.

Drugą możliwością jest montaż ogrodzenia na linii granicznej. Niezbędna będzie do tego zgoda sąsiadów. Jeśli zostanie ona wyrażona, możemy nakłonić sąsiadów do wspólnego partycypowania w kosztach montażu.

Podsumowanie

Wyznaczenie granic działki to bardzo ważna czynność. Dzięki niej będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie zaczyna i kończy się nasza nieruchomość. Ta wiedza przyda nam się do wskazania przebiegu linii, wzdłuż której zamontujemy ogrodzenie. Możemy w ten sposób uniknąć ewentualnych sporów sąsiedzkich.