Blog

Jak wysokie powinno być ogrodzenie?

Czas czytania: ok. 8 minut

Ogrodzenie nieruchomości jest nieodzownym jej elementem. Pełni kilka ważnych funkcji, przez co warto nadać odpowiedni priorytet jego wyborowi i realizacji. Ogrodzenie domu, firmy, instytucji, placu zabaw, czy nawet ogródka działkowego, powinno być odpowiedniej wysokości. Jak wysokie powinno być ogrodzenie panelowe? Jaka wysokość ogrodzenia jest zgodna z przepisami? Sprawdzamy!

Artykuł w skrócie:

  1. Przepisy a wysokość ogrodzenia
  2. Optymalna wysokość ogrodzenia
  3. Ogrodzenie niskie, czy wysokie?
  4. Jaka powinna być wysokość ogrodzenia małej działki?
  5. Jaka powinna być wysokość ogrodzenia dużej działki?
  6. Jaka powinna być wysokość ogrodzenia od sąsiada i od ulicy?
  7. Jaka powinna być wysokość ogrodzenia ROD?

Właściciele nieruchomości często stoją przed kłopotem związanym z wyborem ogrodzenia. Problemu przysparza też dylemat, jak wysokie powinno być ogrodzenie. Stosując ogrodzenie panelowe, można wybierać pośród kilku wysokości. Dzięki temu to rozwiązanie staje się optymalnym. Zarówno pod względem wizualnym, jak i ekonomicznym. Wybierając wysokość ogrodzenia panelowego, należy pamiętać o tym, jakie funkcje ma pełnić. Bezpieczeństwo jest jedną z nich. Ogrodzenie chroni nieruchomość przed wtargnięciem na nią niepowołanych osób. To także element zapewniający prywatność mieszkańcom domu lub pracownikom firmy i instytucji.

Przepisy a wysokość ogrodzenia

Kwestia, jaka powinna być wysokość ogrodzenia dla konkretnej nieruchomości w pewnym stopniu, znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach. Polskie prawo wskazuje czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia lub zgłoszenia oraz jakich formalności należy dopełnić przed budową ogrodzenia. Art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) jasno określa wysokość ogrodzenia, która wymaga zgłoszenia. Zgodnie z nim zgłoszenia wymaga ogrodzenie, którego wysokość przekracza 2,20 m. Odpowiednie dokumenty składa się do starostwa powiatowego. Wymagane przy tym jest pisemne zgłoszenie określające rodzaj ogrodzenia, sposób, w jaki ogrodzenie ma być zbudowane, a także termin rozpoczęcia robót.

Inaczej sprawa się ma w kwestii niższych ogrodzeń. Ogrodzenie bez formalności musi mieć wysokość niższą niż 2,20 m. W takich sytuacjach niepotrzebne jest żadne zgłoszenie ani pozwolenie.

Mimo wszystko warto sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie ma żadnych wytycznych w zakresie wysokości ogrodzenia na danym terenie. Może on zawierać informację o maksymalnej oraz minimalnej wysokości, a także ewentualne szczegóły dotyczące kwestii technicznych i wyglądu.

Optymalna wysokość ogrodzenia

Zastanawiając się, jaka powinna być wysokość ogrodzenia nieruchomości, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wielkość działki. Następnie ważna będzie funkcja, jaką ma spełniać ogrodzenie, poza wskazaniem granic nieruchomości.

Optymalna wysokość ogrodzenia niewielkiej działki wynosi 1,50 – 1,55 m. Nie będzie ono przytłaczało zabudowań, które znajdują się w jego obrębie. Wyeksponowany zostanie kształt nieruchomości, przy czym ogrodzenie będzie spełniać swoje podstawowe funkcje.

W przypadku ogrodzenia większej nieruchomości warto zdecydować się na wysokie ogrodzenie. Optymalna wysokość ogrodzenia w takiej sytuacji to 1,70 m i więcej. Warto jednak pamiętać, że wysokość przekraczająca 2,20 m wymaga zgłoszenia. Wysokie ogrodzenie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa nieruchomości.

Ogrodzenie niskie, czy wysokie?

Charakter nieruchomości jest jedną z kluczowych kwestii, którą należy wziąć pod uwagę, odpowiadając na pytanie, jak wysokie powinno być ogrodzenie. Inna wysokość ogrodzenia będzie pasowała do domu na niewielkiej działce, inna też na dużej. Kwestia dopasowania wysokości ogrodzenia tyczy się również firm i instytucji. Nie można zapominać o ogrodzeniach ogródków działkowych, czy też ogródków przy budynkach wielorodzinnych.

Jaka powinna być wysokość ogrodzenia małej działki?

Jak wspomnieliśmy wyżej, niskie ogrodzenie na poziomie 1,50 – 1,55 m będzie dobrze komponować się z niewielkimi działkami. W przypadku domów taka wysokość jest bardzo często spotykana. Wtedy najłatwiej wykorzystać ogrodzenie panelowe. Jednak przy wyborze wysokości panela, należy rozważyć, czy zastosowanie będzie miała podmurówka betonowa. Jej obecność dodatkowo zwiększy wysokość ogrodzenia.

Jaka powinna być wysokość ogrodzenia dużej działki?

Wysokie ogrodzenia bardzo często wykorzystywane są na nieruchomościach, w których obrębie znajduje się siedziba firmy bądź instytucji. Dzięki zastosowaniu wysokości na poziomie 1,70 m i wyższym, zwiększa się bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Ewentualnym nieproszonym gościom trudniej pokonać ogrodzenie o takiej wysokości. Jednocześnie jeszcze bardziej odgradza się budynek posadowiony na działce od przechodniów. Do pewnego czasu wysokie ogrodzenia były domeną firm. Teraz decydują się na nie również właściciele nieruchomości zabudowanych domami. W ten sposób nadawany jest nowy charakter działce.

Jednocześnie wysokie ogrodzenie coraz częściej spotykane jest w miejscach publicznych. Znajduje ono zastosowanie na placach zabaw, a także szkołach, przedszkolach czy uczelniach.

Nieruchomości mieszczące się pomiędzy 1,80 – 2,20 m stwarza użytkownikom dodatkową możliwość. Na takiej wysokości można umieszczać ostre zakończenia. Przy ogrodzeniach niższych niż 1,80 m nie wolno stosować takich zabiegów.

Jaka powinna być wysokość ogrodzenia od sąsiada i od ulicy?

Planując budowę ogrodzenia wielokrotnie rozważana, jest kwestia wysokości ogrodzenia od sąsiada. Biorąc pod uwagę przepisy prawa oraz indywidualne preferencje, wysokość ogrodzenia od sąsiada nie powinna być wyższa niż 2,20 m. Jeśli wysokość ta zostanie przekroczona, należy dokonać jego zgłoszenia. Należy również pamiętać, że wysokość nie powinna wpływać na zasłonięcie sąsiadom okien. Nie można również ograniczać sąsiadom dostępu do światła słonecznego. Biorąc pod uwagę relacje sąsiedzkie, pożądane byłoby dogadanie się z sąsiadami w kwestii wysokości ogrodzenia.

Zastanawiając się jaka wysokość ogrodzenia powinna być od strony ulicy, należy kierować się takimi samymi zasadami, jak wyżej. Można zatem zbudować ogrodzenie bez formalności, czyli nie większe niż 2,20 m. Można również wznieść ogrodzenie powyżej 2,20 m, ale konieczne będzie zgłoszenie takich planów do odpowiedniej jednostki. Warto też sięgnąć do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby zweryfikować, czy nie zawiera on wytycznych dotyczących wysokości ogrodzenia.

Jaka powinna być wysokość ogrodzenia ROD?

Inaczej się ma sprawa, kiedy dotyczy rodzinnych ogródków działkowych. Zazwyczaj nie jest możliwe zastosowanie wysokiego ogrodzenia powyżej 1,70 m. Nie można także wznieść ogrodzenia w przedziale 1,50 – 1,55 m. Wysokość ogrodzenia ROD zawarta jest w jego regulaminie. Przeważnie ROD nie powinna przekraczać 1 m.