Blog

Jak odgrodzić się od sąsiada? Przepisy oraz sprawdzone sposoby na odgrodzenie

Czas czytania: ok. 10 minut

Ogrodzenie między sąsiadami to jeden z problemów, który spędza sen z powiek wielu właścicielom nieruchomości. O ile w przypadku, kiedy między sąsiadami jest zgoda, sprawa jest ułatwiona, o tyle w sytuacji konfliktu, trzeba uważać, aby go nie pogłębić. Przekonajmy się, jak do tej kwestii odnoszą się przepisy, a także, jakie ogrodzenie między sąsiadami zbudować.

Ogrodzenie między sąsiadami to jeden z problemów, który spędza sen z powiek wielu właścicielom nieruchomości. O ile w przypadku, kiedy między sąsiadami jest zgoda, sprawa jest ułatwiona, o tyle w sytuacji konfliktu, trzeba uważać, aby go nie pogłębić. Przekonajmy się, jak do tej kwestii odnoszą się przepisy, a także, jakie ogrodzenie między sąsiadami zbudować.

Budowa własnego domu to dla wielu osób spełnienie marzeń. Przepełniona jest chwilami ekscytacji, kiedy wybiera się projekt, dostosowuje do własnych potrzeb. Potem oglądanie procesu powstawania i radość, że już za chwilę dom będzie gotowy. Przychodzi czas na urządzanie pokoi i wreszcie przeprowadzkę. Na koniec pozostaje zapoznać się z sąsiadami. Wtedy dopiero może się okazać, czy będziemy żyć z nimi w zgodzie, czy niestety pojawią się konflikty. Przed nami jeszcze budowa ogrodzenia nieruchomości. Na tę kwestię mogą mieć właśnie wpływ relacje sąsiedzkie.

Dlaczego potrzebne jest odgrodzenie od sąsiada?

Żaden z przepisów prawa nie nakazuje budowania ogrodzenia nieruchomości. Podstawowy powód, dla którego jednak wszyscy decydują się na ogrodzenie domu, jest taki sam, jaki towarzyszył Pawlakowi i Kargulowi w słynnych polskich filmach wyreżyserowanych przez Sylwestra Chęcińskiego. To chęć zarysowania granic naszej działki. Jednocześnie bierze się pod uwagę kwestie bezpieczeństwa domu oraz osób, które w nim mieszkają i przebywają. Ogrodzenie od strony sąsiada pełni takie same funkcje. Wspomniani Pawlak i Kargul zbudowali ogrodzenie dzielące ich nieruchomości. Tym samym w znaczący sposób wskazali ich granice. Ponadto, odpowiednia konstrukcja i wysokość ogrodzenia zapewnia mieszkańcom domu poczucie prywatności.

Odgrodzenie od sąsiada – przepisy

Budowa ogrodzenia między sąsiadami często bywa kwestią sporną. Dlatego też warto zapoznać się z przepisami, które odwołują się wprost do tej sytuacji. Na początek warto przywołać art. 154 $ 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przypuszcza się, że ogrodzenie, ale także inne urządzenia, które znajdują się na granicy sąsiadujących działek, przeznaczone są do użytku wspólnego sąsiadujących ze sobą osób. Zatem, jeśli mamy zamiar wybudować płot przebiegający wzdłuż granicy obydwu działek, musimy się liczyć z tym, że sąsiad również będzie mógł z niego korzystać. Bez względu na to, czy ponosił jakiekolwiek koszty budowy, czy nie. Ma to zagwarantowane przez prawo. Dlatego też rozważając przebieg np. ogrodzenia panelowego przez granicę nieruchomości, warto dogadać się z sąsiadem. Wtedy też istnieje możliwość partycypowania w kosztach tego przedsięwzięcia. Warto zwrócić uwagę jeszcze na $ 2 wspomnianego już art. 154. Mówi on, że sąsiedzi, którzy korzystają z ogrodzenia znajdującego się na granicy działki, powinni wspólnie ponosić koszty związane z utrzymaniem tej budowli. To oznacza, że ewentualne remonty i naprawy płotu powinny być finansowane wspólnie przez obydwie strony.

Brak zgody sąsiada na umieszczenie płotu na granicy działek trzeba uszanować. Gdy mimo to, mur zostanie postawiony na granicy, sąsiad może dochodzić swoich praw na drodze sądowej z tytułu naruszenia granicy jego działki.

Najlepiej w takiej sytuacji postawić ogrodzenie wyłącznie na swojej części działki. Niestety wtedy też sąsiad będzie mógł korzystać z takiego płotu. Jednak ustrzeże nas to przed ewentualnym pogłębianiem konfliktu, a tym samym możliwych oskarżeń, że przekraczamy granicę nieruchomości sąsiada.

Budując ogrodzenie od strony sąsiada na naszej działce, trzeba mieć na uwadze również zjawisko immisji. W tym miejscu można przywołać art. 140 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że: “W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać́ z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać́ pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać́ rzeczą̨.”. Oznacza to, że płot nie powinien uniemożliwiać sąsiadowi swobodne korzystanie z jego nieruchomości. Jako przykład można wskazać zbyt wysokie ogrodzenie, które może blokować dostęp światła słonecznego do domu sąsiada.

Jak wysokie powinno być ogrodzenie od sąsiada?

Decydując się na ogrodzenie nieruchomości od strony sąsiada, należy pamiętać również o wysokości płotu. Od tego czynnika zależeć będzie, czy można zbudować ogrodzenie bez pozwolenia, czy potrzebne będzie dopełnienie formalności. Zgodnie z przepisami nie jest wymagane zgłoszenie budowy ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,20 m. Z kolei, powyżej tej wysokości należy dokonać zgłoszenia. Procedurę tę przeprowadza się w starostwie powiatowym, bądź urzędzie miasta lub gminy. Warto wcześniej zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może nakładać na inwestora obowiązek zastosowania odpowiedniej wysokości płotu. Po zgłoszeniu zamiaru budowy ogrodzenia oczekuje się decyzji ze strony organu administracyjnego. Jeśli w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niewniesiony zostanie sprzeciw, możemy uznać, że otrzymaliśmy tzw. „milczącą zgodę” i przystąpić do prac.

Jakie ogrodzenie od sąsiada wybrać?

Mamy już pełny zakres wiedzy na temat przepisów oraz wysokości ogrodzenia od sąsiada. Czas przystąpić do wyboru rodzaju płotu, którym odgrodzimy naszą nieruchomość.

Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie nieruchomości jest niezwykle ważne. Wszystkie funkcje, czyli zapewnianie bezpieczeństwa, prywatności, a także estetyki, zrealizuje ogrodzenie panelowe. To typ płotu, który jest atrakcyjny zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Wyróżnia się na tle innych opcji również szybkim sposobem montażu. Panele bowiem łączone są ze słupkami przy pomocy specjalnych obejm. W razie uszkodzenia któregoś z paneli można go w łatwy sposób wymienić na nowy.

Ogrodzenie panelowe dostępne jest w dwóch modelach. 2D charakteryzuje się prostymi pionowymi drutami. Zaś model 3D posiada przetłoczenia. Przy czym warto zauważyć, że ogrodzenie panelowe 3D jest tańsze od 2D.

Mimo różnic pod względem wyglądu oraz ceny, płot stworzony z paneli jest bardzo trwały. Nie straszne są mu zmienne warunki atmosferyczne, a także korozja, z uwagi na to, iż panele są ocynkowane. Dodatkową ochronę zapewnia malowanie proszkowe. Sprawia ono nie tylko, że druty w ogrodzeniu są gładkie, ale także odporne na czynniki chemiczne.

Wybierając ogrodzenie panelowe, można zdecydować się na zbudowanie go z podmurówką lub bez. Najczęściej jako podmurówkę stosuje się elementy prefabrykowane. Dzięki temu koszt całego przedsięwzięcia i czas jego realizacji jest o wiele krótszy.

Ogrodzenie palisadowe

Inną ciekawą opcją ogrodzenia jest płot palisadowy. To elegancki sposób na odgrodzenie nieruchomości od spojrzeń przechodniów, a także sąsiada. Ogrodzenie palisadowe jest dość minimalistyczne, ale za to dobrze komponuje się z każdym typem nieruchomości. Podobnie, jak w przypadku paneli, moduły palisadowe mogą być zamontowane na podmurówce, bądź tuż nad ziemią. Tutaj także sprawdzi się prefabrykowana podmurówka betonowa.

Ogrodzenie palisadowe cechuje się dużą wytrzymałością. Jego elementy wykonane są z ocynkowanej stali. Dzięki temu są odporne na warunki atmosferyczne, a także czynniki mechaniczne.

Montaż ogrodzenia palisadowego jest niezwykle prosty i szybki. Gotowe moduły palisadowe montowane są do słupków za pomocą specjalnych obejm. Skraca to czas całego procesu i pozwala uzyskać gotowe ogrodzenie palisadowe w krótkim czasie.