Blog

Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu

Czas czytania: ok. 7 minut

Wiata śmietnikowa na naszej nieruchomości to miejsce, które powinno spełniać szereg kryteriów. Wiążąsię one z naszym komfortem, a także wizerunkiem całejnieruchomości.Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu to jedno z najczęściejspotykanych rozwiązań. Jak je zaplanować? W którym dokładniemiejscu umieścićśmietnik? Wskazówki znajdziesz w dalszej częściartykułu!

Wiata śmietnikowa – czy jest niezbędna? 

Wiata śmietnikowa to obiekt, który jest potrzebny na naszej działce. Możemy w nim ustawić pojemniki na odpady, które nie będą się rzucać w oczy, kiedy wyjdziemy z domu lub będziemy do niego wracać. Co więcej, nie będą one zbytnio narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, ponieważ wiaty bardzo często wyposażone są w zadaszenie. Luzem stojące pojemniki na naszej nieruchomości źle wpływają na estetykę działki. Dodatkowo dostęp do nich firmy, która zabiera nasze śmieci, będzie utrudniony. Dlatego wiata śmietnikowa jest rozwiązaniem wartym przemyślenia i zrealizowania. 

Wiata śmietnikowa – przepisy 

Konieczność budowy wiaty śmietnikowej przewidują również aktualnie obowiązujące przepisy. Kwestie te zostały poruszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawarte w tym dokumencie przepisy mówią, że powinniśmy na naszej działce budowlanej przewidzieć miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, a także pamiętać o możliwości ich segregacji. 

Przywołane rozporządzenie wskazuje również częściową charakterystykę wiaty śmietnikowej: 

  • jej rolę mogą pełnić zadaszone osłony oraz pomieszczenia, które mają pełne lub ażurowe ściany (np. wykonane z ogrodzenia panelowego), 
  • niezbędne jest utwardzenie dojścia oraz dojazdu do śmietnika, aby firma, która zajmuje się odbiorem odpadów, mogła bez problemów zrealizować swoje zadanie – np. przemieszczając pojemniki z wykorzystaniem ich kół lub specjalnych wózków, 
  • utwardzone powinno być również podłoże wiaty śmietnikowej. 

Przepisy poruszają również kwestię lokalizacji wiaty śmietnikowej na działce, a konkretnie zachowania odpowiednich odległości między nią a innymi szczególnymi punktami: 

  • od okien oraz drzwi do budynków, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinna ona wynosić 10 m, 
  • od granicy działki budowlanej wiata powinna być odsunięta na odległość przynajmniej 3 m, 
  • od placu zabaw dla dzieci, boisk, a także miejsc rekreacyjnych odległość musi wynosić co najmniej 10 m. 

W przypadku odległości między granicami działki budowlanej możemy wykorzystać wyjątek, który dotyczy lokalizacji wiaty śmietnikowej naprzeciwko takiego samego miejsca na nieruchomości sąsiedniej. 

Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu – optymalne rozwiązanie dla większości działek 

Czytając powyższe wymagania, jakie nakładają na nas przepisy, możemy się zastanawiać: gdzie zatem umieścić wiatę śmietnikową? Propozycji może być wiele, ale jedna jest najchętniej wybierana z uwagi na swoją praktyczność. Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu jest rozwiązaniem komfortowym i optymalnym. Możemy wygodnie z niej korzystać, kiedy opuszczamy naszą nieruchomość. Nie musimy specjalnie kierować się do innego miejsca na działce, jeśli np. wychodzimy do pracy lub na zakupy. 

Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu to również wygodne rozwiązanie dla firmy, która zajmuje się odbieraniem odpadów. Jej pracownicy nie muszą wchodzić na naszą nieruchomość, aby zabrać pojemnik. Dzięki temu nikt obcy nie będzie kręcił się po naszej działce. 

Kosz na śmieci w ogrodzeniu – gdzie ją umieścić? 

Miejsce na pojemniki na odpady na naszej działce, to konieczność z uwagi na wygodę, ale także przepisy. Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu w pełni zaspokaja wszelkie potrzeby związane z naszym komfortem oraz regulacjami prawnymi. Zlokalizować ją możemy: 

  • obok furtki – jeśli nasza działka jest wąska, 
  • w rogu działki – wtedy będzie ona odsunięta zarówno od furtki, jak i od bramy, ale nadal będzie to dla nas wygodne, a poza tym wiata nie będzie się mocno rzucać w oczy. 

Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu – czy potrzebne pozwolenie? 

Wiata śmietnikowa powinna być przez nas przemyślana, aby była dogodnie dla nas zlokalizowana, a także dysponowała odpowiednim miejscem na wszystkie pojemniki. Możemy mieć ich przecież więcej niż 1. Sama budowa wiaty śmietnikowej w ogrodzeniu nie wymaga od nas żadnego działania przed urzędami. Nie jest konieczne ani pozwolenie na jej wybudowanie, ani zgłoszenie. Takie działanie będzie jednak niezbędne, jeśli wiata będzie większa niż 50 m2. Do urzędu będziemy musieli się zwrócić również wtedy, gdy planujemy więcej takich obiektów niż 2 na każde 1000 m2 naszej nieruchomości. 

Podsumowanie 

Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu to wygodne rozwiązanie na stworzenie miejsca, gdzie będziemy czasowo gromadzić odpady. Możemy z niej korzystać np. gdy opuszczamy naszą nieruchomość, bez konieczności przechodzenia do innej części działki. Dzięki temu wygodny dostęp do wiaty będzie miała również firma, która zajmuje się odbieraniem odpadów z nieruchomości.