Blog

Ogrodzenie działki – czy potrzebny jest geodeta?

Czas czytania: ok. 6 minut

Żeby zbudować ogrodzenie nieruchomości zgodnie z prawem, konieczna jest znajomość aktualnych przepisów. Niezbędna będzie także wiedza na temat przebiegu granic. Niekiedy konieczna może się okazać pomoc geodety, aby ogrodzenie działki w ogóle mogło powstać. Sprawdźmy, kiedy geodeta jest potrzebny, żeby wybudować płot na działce.

Istnieje kilka możliwości budowania ogrodzenia naszej działki. Każda z nich wymaga jednak informacji na temat dokładnego przebiegu granic naszej nieruchomości. Sytuacja ta jest ułatwiona, kiedy na działce znajdują się odpowiednie znaki geodezyjne. W innych przypadkach znacznie się komplikuje. Brak wiedzy na temat tego, gdzie przebiegają granice nieruchomości, sprawia, że musimy skorzystać z usług geodety, aby ogrodzenie działki było możliwe do zbudowania. Nie chcemy bowiem, aby nasz płot znajdował się w nieodpowiednim miejscu, co może wywołać spory sąsiedzkie lub nakazanie przez organ administracyjny jego rozbiórki. 

Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem

Jedna z najpopularniejszych sentencji prawniczych mówi, że “nieznajomość prawa szkodzi”. Tak też może być w przypadku budowy ogrodzenia. Co prawda szkody z tego tytułu nie muszą być duże, ale zawsze lepiej się ich wystrzegać. Decydując się na postawienie płotu na naszej działce, musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Pierwszą z nich jest zgłoszenie budowy lub jego brak. Na ten temat przepisy, a dokładnie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), mówi, że nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia prac związanych z postawieniem płotu, o ile nie przekracza on wysokości 2,20 m. W przeciwnym razie takich formalności należy dopełnić przed właściwym miejscowo organem administracyjnym. Z kolei inne zapisy w prawie, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690), mówią, że ogrodzenie nie powinno stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ponadto, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, nie można umieszczać ostrych zakończeń. 

Geodeta a ogrodzenie działki – czy jest potrzebny?

Wiedza na temat podstawowych kwestii związanych z budową ogrodzenia nie jest jedyną koniecznością. Ważna jest także informacja na temat dokładnego przebiegu granicy nieruchomości. Znajomość linii granicznych decyduje o tym, czy konieczny będzie geodeta, aby ogrodzenie działki było możliwe do zbudowania. Dlatego też warto zwrócić uwagę, czy na terenie nieruchomości znajdują się znaki graniczne. Jeśli tak, a w dodatku nie mamy żadnych wątpliwości co do ich lokalizacji, to zadanie mamy znacznie ułatwione. 

W innym przypadku, kiedy to na działce nie ma żadnych znaków geodezyjnych, a my nie jesteśmy w stanie określić granic, pomoc geodety będzie najlepszym rozwiązaniem problemu. Przeprowadzi on dla nas całą niezbędną w tej sytuacji procedurę. Geodeta, który zajmie się wznowieniem znaków granicznych, na początku zapozna się dokładnie z całą dokumentacją na temat naszej nieruchomości. Jednocześnie oceni, czy są one wystarczające do przeprowadzenia całej procedury, czy też niezbędna będzie ich aktualizacja. Następnie wyznaczony zostanie termin czynności, które zostaną przeprowadzone na gruncie. W ich trakcie geodeta będzie odszukiwać znaki graniczne. Jeśli nie będzie możliwe ich znalezienie, to przystąpi do wznowienia. Dzięki tej procedurze wykonanej przez geodetę będziemy mogli zbudować ogrodzenie działki we właściwym miejscu

Budowa ogrodzenia 

Wykonane przez geodetę wznowienie znaków granicznych pozwoli nam na skorzystanie z dwóch możliwości budowy ogrodzenia. Pierwszą z nich jest postawienie płotu wewnątrz działki. To bardzo często praktykowane rozwiązanie. W ten sposób unika się ewentualnych sporów odnośnie płotu, a także granicy, mimo że ta była wcześniej jasno wskazana przez geodetę. Drugą możliwością jest wybudowanie ogrodzenia na granicy nieruchomości. Wtedy też konieczne będzie dogadanie się z sąsiadem odnośnie części, która jednocześnie będzie po jego stronie działki. Warto nadmienić, że sąsiad może nie wyrazić zgody na taki przebieg płotu. Jeśli jednak mamy z nim dobre relacje, nie powinno to stanowić problemu. Bez względu jednak, czy wybudujemy płot wewnątrz naszej nieruchomości, czy na granicy, sąsiad będzie mógł z niego korzystać. Kiedy ogrodzenie będzie postawione na granicy, powinien również ponosić koszty związane z utrzymaniem ogrodzenia, czyli współfinansować jego remonty i naprawy. 

Podsumowanie

Wybudowanie płotu na terenie naszej nieruchomości wymaga znajomości dokładnego przebiegu jej granic. Wytyczają ją odpowiednie znaki graniczne. Jeśli nie potrafimy ich odnaleźć, potrzebna będzie pomoc geodety, co pozwoli na ogrodzenie działki. Odszuka on dla nas znaki lub przystąpi do prac związanych z ich wznowieniem. Dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie przebiega granica naszej nieruchomości. To z kolei pozwoli na podjęcie decyzji, czy chcemy zbudować ogrodzenie wewnątrz działki, czy wzdłuż przebiegu jej granic.