Blog

Ile od granicy można postawić ogrodzenie?

Czas czytania: ok. 5 minut

Podczas planowania ogrodzenia nieruchomości niezbędne jest ustalenie jego przebiegu. Płot jest konstrukcją, która ma zwiększać bezpieczeństwo, prywatność oraz odgradzać od sąsiadów i otoczenia. Zatem to, w jakim miejscu będzie się znajdować, ma ogromne znaczenie – również ze względu na relacje sąsiedzkie. Jak więc zaplanować przebieg płotu? W jakiej odległości od granicy można go postawić? Sprawdź w niniejszym artykule!

Artykuł w skrócie:

  1. Ogrodzenie na granicy nieruchomości
  2. W jakiej odległości od granicy można postawić ogrodzenie?
  3. Odległość od granicy i rodzaj ogrodzenia a komfort sąsiadów
  4. Podsumowanie

Ogrodzenie na granicy nieruchomości

Zasadniczą kwestią, jaką musimy uwzględnić w trakcie planowania budowy ogrodzenia, jest przebieg granic nieruchomości. Jeśli ich nie znamy, konieczne będzie przeprowadzenie procedury ich wyznaczania. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy w artykule: Wyznaczanie granic działki. Dopiero wtedy możliwe będą dalsze działania związane z planowaniem montażu ogrodzenia. Co ważne, musimy zdecydować, gdzie ma się ono znajdować. Popularnym rozwiązaniem jest montaż płotu wzdłuż granicy. Niestety nie zawsze jest to łatwe. Niezbędna jest bowiem zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości. Jeśli zatem nasza działka otoczona jest z 2 lub 3 stron innymi posesjami i chcemy, aby płot znajdował się na granicy z każdą z nich, musimy dogadać się ze wszystkimi właścicielami.

Po porozumieniu się z sąsiadami co do przebiegu ogrodzenia możliwe będzie przystąpienie do prac. Istotne w tym wszystkim są kwestie finansowe. Niestety, to, że posadowimy płot na granicy, nie sprawia, iż sąsiedzi muszą partycypować w kosztach materiałów oraz montażu. Sytuacja się jednak zmieni, gdy niezbędne będzie naprawienie płotu. Wtedy, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów, obydwie strony powinny uczestniczyć finansowo w doprowadzeniu ogrodzenia do dotychczasowego stanu.

Przeczytaj także: Wyznaczenie granic działki

W jakiej odległości od granicy można postawić ogrodzenie?

Drugim rozwiązaniem, jeśli nie możemy porozumieć się z sąsiadami, jest zbudowanie ogrodzenia na własnej działce. Wtedy nie jest ważna odległość, jaka będzie zachowana od granicy. Istotne jest bowiem to, aby żadne elementy konstrukcyjne płotu jej nie naruszały. Musimy więc dokładnie zaplanować przebieg ogrodzenia oraz uwzględnić wszystkie możliwe jego części, które mogłyby przekraczać granicę.

Szczególną uwagę musimy zwrócić na budowę ogrodzenia od strony ulicy. Wtedy nasz płot nie może naruszać linii rozgraniczających drogę.

Odległość od granicy i rodzaj ogrodzenia a komfort sąsiadów

Ogrodzenie nieruchomości jest na tyle ważną konstrukcją, że niekiedy jego budowa psuje relacje sąsiedzkie. Zwłaszcza wtedy, gdy rodzaj płotu wpływa na komfort zamieszkiwania i przebywana na działce znajdującej się obok naszej. Wtedy mamy do czynienia z tzw. immisją. Odwołuje się do nij art. 144 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Wskazuje on, że „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Wiata śmietnikowa w ogrodzeniu

Co to oznacza w praktyce? Ogrodzenie, które zbudujemy, nie powinno powodować dyskomfortu u naszych sąsiadów. Jako przykład możemy wskazać wysokie konstrukcje betonowe, które zmniejszają ilość światła słonecznego, padającego na nieruchomość znajdującą się obok. Musimy w tym przypadku zwrócić także uwagę na wpływ płotu na sferę psychiczną naszych sąsiadów. Jeśli stwierdzą oni, że konstrukcja wpływa negatywnie na nieruchomość lub ich samych, mogą żądać zdemontowania ogrodzenia. Dlatego podczas planowania budowy płotu, warto, abyśmy postawili na rozwiązania, które są trwałe, estetyczne, ale również nie będą powodować tzw. immisji w stosunku do naszych sąsiadów oraz ich posesji.

Przeczytaj także: 4 wskazówki dotyczące wymiarów ogrodzenia

Podsumowanie

Odległość ogrodzenia od granicy nie jest wskazana w żadnych aktualnych przepisach. Musimy za to pamiętać, aby żadne elementy konstrukcyjne jej nie przekraczały. Ważny jest również rodzaj budowanego płotu. Niektóre konstrukcje oraz ich wymiary, mogą powodować zjawisko immisji, czyli zakłócanie korzystania z nieruchomości przez naszych sąsiadów. Wtedy będziemy narażeni na żądanie ich rozebrania.